Call: 0123456789 | Email: info@example.com

נשימות אש

נשימות אש

Share on Google+Share on LinkedInShare on Facebook

מה היא "נשימת אש" – "קונדליני יוגה פראניאמה" (= נשימה).

תרגיל נשימת יוגה הבסיסי בלב תרגול קונדליני יוגה, הוא הנשימה האגדתית של "יוגה אש פראניאמה".

תרגיל הנשימה הזה הוא חיוני לפרקטיקה של קונדליני יוגה. בלתי אפשרי להתחקות אחרי השורשים של "יוגה אש פראניאמה".

נשימה זו מתבצעת רק דרך האף.

תועלות של "נשימת אש" – "קונדליני יוגה פראניאמה":

מחמצן את הדם שלך(ממלא את הדם בחמצן)  במהירות, ובכך עוזר לגוף לטהר את עצמו ולהסיר פסולת בצורה יעילה יותר.

מגדיל את קיבולת הריאות, ועוזר לטהר את מערכת הנשימה.

יוצר חום, ומגביר את רמת האנרגיה על ידי הפעלת זרימת האנרגיה בגוף.

מאזן ומחזק את מערכת העצבים.

מגדיל היתרונות של תרגילים שנעשו בשיתוף עם נשימה זה.

כשנשמת אש נעשית במהירות ובכוח, היא מעסה את האברים הפנימיים, ומשפרת את מערכת העיכול.

הזהרה למתרגלים  "נשימת אש" – "קונדליני יוגה פראניאמה":

אם אתה מרגיש סחרחורת בעת תרגול נשימת אש, אתה צריך להפסיק ולנשום נשימות רגילות. אם אתה סובל מסחרחורת, אתה צריך להשתמש בזהירות בתרגול נשימה זו.

אם את במחזור את לא צריך לתרגל נשימה של אש, להשתמש בנשימות עמוקות וארוכות במקום.

אתה צריך להיות זהיר בתרגיל נשימת אש אם יש לך לחץ דם גבוה, מחלות לב או אם אתה סובל משבץ או אפילפסיה.

 

ישנם כמה רמות של "נשימת אש"

א. נשימה בסיסית של "נשימת אש" – "קונדליני יוגה פראניאמה":

כדי לתרגל תרגיל נשימה זה שב בתנוחה נוחה.

גב ישר, וצואר ישר.

סגור את העיניים.

הנח את ידיך בתנוחה נוחה.

הרפה את שרירי הבטן.

עכשיו התחיל לנשום דרך קצה האף, (בחלק החיצוני של האף) במהירות בנשימה רדודה, כמו שאתה מרחרח במהירות, באותו קצב לשאיפה ולנשיפה. המשך בקצב נוח.

ברמה זו תרגיש את הבטן עולה ויורדת קלות.

 

ב. נשימה רמה ב' של "נשימת אש".

בצע את הנשימה בקצב מהיר יותר, תרגיש את הנשימה גם בחלק הפנימי של האף.

בנשימה זו תרגיש איך הבטן עולה ויורדת מהר יותר מהרמה הבסיסית.

 

ג. נשימה רמה ג' של "נשימת אש"

בצע את הנשימה בקצב מאד מהיר, בו תרגיש איך הבטן עולה ויורדת במהירות.

אם אתה מתרגל נשימות אש לבד, תתחיל בדקה, תעלה לשני דקות, וכו'. אחרי שאתה מתרגל תוכל לתרגל נשימות אש למשך חצי שעה.

וידאו להדגמת נשימות אש